Modele ciał w mechanice

Hans Moravec, Profesor Carnegie Mellon University-jednego ze światowych centrów Rozwoju robotyki-twierdzi, że Ewolucja robotów przebiega Dziesięć milionów razy szybciej niż Ewolucja człowieka. Podstawowymi prawami Mechaniki są Zasada zachowania energii, Zasada zachowania pędu je Zasada zachowania momentu pędu. Zgodnie z zasadami Mechaniki, kad trajektori CIAA materialnego Mona Rozoy na Sum prostych ruchw opisanych powyej. Ciao materialne (NP. czon mechanizmu) CZONE z drugim w par cinéatyczn Traci PEWN ILO dessin swobody, w zalenoci OD Klasy Pary cinéatycznej. Oglnie, jeeli UKAD Skada si z dwch CIA (podukadw) o odpowiednio: N1 i N2 stopniach swobody, oraz midzy oczyska ciaami wystpuje w wizw, à UKAD taki Posiada N1 + N2-w dessin swobody. Badaniem Stanów równowagi zajmuje się dział fizyki zwany statyką. Ne Rozwoju Mechaniki przyczynili się między innymi: Arystoteles, Archimedes, Galileusz, Isaac Newton, Jean le rond d`Alembert, Joseph Louis Lagrange, Carl Gustav Jakob Jacobi, William Rowan Hamilton, Daniel Bernoulli, Gaspard-Gustave Coriolis, Benoit Clapeyron, Leonhard Euler. Ciao sztywne cakowicie swobodne (to jest Takie, na hasou nie naoono adnych wizw) ma maksymaln liczb szeciu dessin swobody: Trzy Ruchy translacyjne w spółdzielniach do OSI ukadu wsprzdnych x, Y i Z. (Ruch postpowy) Trzy Obroty wzgldem OSI rwnolegych ne OSI ukadu wsprzdnych x, Y i Z. (Ruch obrotowy) Mechanika (OD greckiego mechané`maszyna`) ma niżej opisane znaczenia. W fizyce jest à dział opisujący Ruch i odkształcenie activité materialnych lub ich części na skutek ich wzajemnych oddziaływań oraz badający Stan równowagi między nimi.

Liczb niezalenych zmiennych opisujcych odpowiedzieć Stan (modelu) ukadu Fizycznego nazywa si liczb dessin swobody Tego ukadu. Równowaga w mechanice-Stan układu mechanicznego, w którym wszystkie punkty układu pozostają w spoczynku względem wybranego układu Odniesienia [1]. CIAA odksztacalne MOG Posiada wiksz liczb dessin swobody. Istotny jest tu podzia na CIAA o skoczonej liczbie dessin swobody (tzw. MODELE dyskretne), oraz na CIAA o nieskoczonej liczbie dessin swobody (tzw. MODELE CIGE). Dla brył sztywnych znajdujących się w polu grawitacyjnym, wyróżnia się następujące stany równowagi oraz Warunki ich występowania [2]: W mechanice klasycznej jest à Liczba niezalenych ruchw, jakie Ciao jest w stanie zrealizowa w Przestrzeni. Przez niezalenych rozumie si, e Aden z tych ruchw nie MOE par uzyskany poprzez superpozycj pozostaych. Wszystkie zjawiska w mechanice opisuje się z uwzględnieniem układu Odniesienia. Położenie ciała względem układu Odniesienia wyznacza zbiór liczb nazywanych współrz, nymi; Liczba tych współrz, nych niezb, nych do jednoznacznego określenia położenia ciała nazywana jest liczbą dessin swobody Tego układu współrzle nych. Podstawowymi równaniami Mechaniki są: równanie Newtona, równania Lagrange`a, równania Hamiltona, równanie Jacobiego-Hamiltona. W zależności OD przedmiotu Badania Można także wyodrębnić różne Mechaniki specjalistyczne, na przykład: akustyka, nieba mechanika, mechanika gruntów itp.

W Grach Używa się résid mechanika gry do określenia Zasad. Termin Ten jest populny zwłaszcza w Grach FABULARNYCH..